Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số , hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ. bất phương trình ( là tham số thực) nghiệm đúng với mọi khi và chỉ khi

Cho hàm số , hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. bất phương trình  ( là tham số thực) nghiệm đúng với mọi  khi và chỉ khi

C:\Users\Admin\Downloads\65016683_2451259708258112_4464590535364968448_n.png

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: . Từ đồ thị hàm số ta thấy: Do đó: bất phương trình nghiệm đúng với mọi khi và chỉ khi .

C:\Users\Admin\Downloads\65593347_1108304746047349_6082660434102452224_n.png

Ta có: .

Từ đồ thị hàm số  ta thấy:

Do đó: bất phương trình  nghiệm đúng với mọi  khi và chỉ khi

.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm để hàm số đồng biến trên khoảng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG