Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số . Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 4.

  2. 3.

  3. 2.

  4. 1.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số TXĐ: Bảng biến thiên Khi đó, ta có bảng biến thiên của hàm số Vậy: hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

Xét hàm số

TXĐ:

Bảng biến thiên

Khi đó, ta có bảng biến thiên của hàm số

Vậy: hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG