Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Hàm số có đồ thị như hình dưới đây. Biết phương trình có bốn nghiệm phân biệt với . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. B. C. D.

Cho hàm số  y equals f left parenthesis x right parenthesis. Hàm số  y equals f up diagonal strike o left parenthesis x right parenthesis có đồ thị như hình dưới đây. Biết phương trình f up diagonal strike o left parenthesis x right parenthesis equals 0  có bốn nghiệm phân biệt a space comma space 0 space comma space b space comma space c với a less than 0 less than b less than c .

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. f left parenthesis b right parenthesis greater than space f left parenthesis a right parenthesis greater than space f left parenthesis c right parenthesis

B. f left parenthesis c right parenthesis greater than space f left parenthesis b right parenthesis greater than space f left parenthesis a right parenthesis

C. f left parenthesis b right parenthesis greater than space f left parenthesis c right parenthesis greater than space f left parenthesis a right parenthesis

D. f left parenthesis c right parenthesis greater than space f left parenthesis a right parenthesis greater than space f left parenthesis b right parenthesis

  1. f left parenthesis b right parenthesis greater than space f left parenthesis a right parenthesis greater than space f left parenthesis c right parenthesis

  2. f left parenthesis c right parenthesis greater than space f left parenthesis b right parenthesis greater than space f left parenthesis a right parenthesis

  3. f left parenthesis b right parenthesis greater than space f left parenthesis c right parenthesis greater than space f left parenthesis a right parenthesis

  4. f left parenthesis c right parenthesis greater than space f left parenthesis a right parenthesis greater than space f left parenthesis b right parenthesis

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C.

Đáp án đúng là C.

1

Câu hỏi tương tự

Gọi là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành, đường thẳng (như hình bên dưới). Hỏi cách tính nào dưới đây đúng? A. B. C. D.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG