Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = m x 4 + n x 3 + p x 2 + q x + r ( m , n , p , q , r ∈ R ) . Hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Tập nghiệm của phương trình f ( x ) = r có số phần tử là

Cho hàm số . Hàm số có đồ thị như hình vẽ bên.

Tập nghiệm của phương trình có số phần tử là
 

  1. 4

  2. 3

  3. 1

  4. 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Vì f ( x ) = m x 4 + n x 3 + p x 2 + q x + r nên f ′ ( x ) là hàm số bậc 3. Từ đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) ta suy ra: Ta có bảng biến thiên của hàm số y = f ( x ) như sau: Vậy phương trình f ( x ) = r có 3 nghiệm phân biệt.

Đáp án B

Vì nên  là hàm số bậc 3.

Từ đồ thị hàm số  ta suy ra: 

Ta có bảng biến thiên của hàm số như sau:


Vậy phương trình  có 3 nghiệm phân biệt.
 

 

 


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R* , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG