Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

Cho hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis. Hàm số y equals f apostrophe left parenthesis x right parenthesis có bảng biến thiên như hình vẽ:

Bất phương trình e to the power of square root of x end exponent greater or equal than m minus f left parenthesis x right parenthesis có nghiệm x element of left square bracket 4 semicolon 16 right square bracket khi và chỉ khi

  1. m less or equal than f left parenthesis 4 right parenthesis plus e squared

  2. m less or equal than f left parenthesis 16 right parenthesis plus e to the power of 4

  3. m less than f left parenthesis 16 right parenthesis plus e to the power of 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Ông A vay ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách sau: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đ...

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG