Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = ln ( x 2 + 1 ​ + x ) + e x − e − x . Hỏi phương trình f ( 3 x ) + f ( 2 x − 1 ) = 0 có bao nhiêu nghiệm thực?

Cho hàm số . Hỏi phương trình  có bao nhiêu nghiệm thực?
 

  1. 3

  2. 0

  3. 2

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: Ta có x 2 + 1 ​ + x > 0 , ∀ x ∈ R nên hàm số f ( x ) xác định trên R . Ta có : f ( − x ) = ln ( ( − x ) 2 + 1 ​ − x ) + e − x − e x = − ln ( x 2 + 1 ​ + x ) + e − x − e x = − ( ln ( x 2 + 1 ​ + x ) + e − x − e x ) = − f ( x ) Với ∀ x ∈ R . Suy ra f ( x ) là hàm số lẻ. Suy ra f ( x ) đồng biến trên R . Xét hàm số g ( x ) = 3 x . Hàm số g ( x ) đồng biến trên R , hàm số h ( x ) = 1 − 2 x nghịch biến trên R nên đồ thị hàm số y = g ( x ) và y = h ( x ) có nhiều nhất một điểm chung. Vì g ( 0 ) = h ( 0 ) suy ra phương trình 3 x = 1 − 2 x có một nghiệm duy nhất x = 0 . Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = 0

Điều kiện:

Ta có  nên hàm số  xác định trên .

Ta có :

 

 Với .

Suy ra là hàm số lẻ.

Suy ra đồng biến trên .

Xét hàm số . Hàm số  đồng biến trên , hàm số  nghịch biến trên  nên đồ thị hàm số  có nhiều nhất một điểm chung. Vì  suy ra phương trình  có một nghiệm duy nhất .

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất

 

2

Câu hỏi tương tự

Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 10 năm khu rừng đó có số mét khối gỗ gần nhất với số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG