Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Giá trị y'(1) bằng

Cho hàm số begin mathsize 16px style y space equals space e to the power of x space plus space ln x end style . Giá trị  y'(1)  bằng 

  1. y'(1) = e + 1

  2. y'(1) = e + 3

  3. y'(1) = e - 1

  4. y'(1) = e - 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số y = lo g x 4 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG