Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Giá trị m để hàm số nghịch biến trên là:

Cho hàm số y equals fraction numerator x plus 3 m minus 1 over denominator x minus m end fraction. Giá trị m để hàm số nghịch biến trên left square bracket 3 comma plus infinity right parenthesis là:

  1. 1 fourth less than m less than 3

  2. 1 fourth less or equal than m less than 3

  3. 1 fourth less than m less or equal than 2

  4. 1 third less than m less than 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG