Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = lo g 3 ​ ( 2 x + 1 ) . Giá trị của f ′ ( 0 ) bằng

Cho hàm số . Giá trị của bằng

  1. 0

  2. 2

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Chọn đáp án A

Ta có straight f apostrophe left parenthesis straight x right parenthesis equals fraction numerator left parenthesis 2 straight x plus 1 right parenthesis apostrophe over denominator left parenthesis 2 straight x plus 1 right parenthesis ln invisible function application 3 end fraction equals fraction numerator 2 over denominator left parenthesis 2 straight x plus 1 right parenthesis ln invisible function application 3 end fraction not stretchy rightwards double arrow straight f apostrophe left parenthesis 0 right parenthesis equals fraction numerator 2 over denominator ln invisible function application 3 end fraction

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Tính đạo hàm của hàm số y = 2 x + 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG