Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 3 ( m + 1 ) x 2 + 3 ( 7 m − 3 ) x . Gọi Slà tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số mđể hàm số không có cực trị. Số phần tử của Slà

Cho hàm số . Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số không có cực trị. Số phần tử của S là

  1. 2

  2. 4

  3. 0

  4. Vô số

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho không có cực trị ⇔ Phương trình y' = 0vô nghiệm hoặc có nghiệm kép Do m là số nguyên nên m ∈ { 1 ; 2 ; 3 ; 4 } . Vậy tập S có 4 phần tử.

Hàm số đã cho không có cực trị 

Phương trình y' = 0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép

Do m là số nguyên nên  . Vậy tập S có 4 phần tử.

1

Câu hỏi tương tự

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG