Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = lo g 0 , 9 ​ ( x 2 + 4 x − 5 ) .Gọi S là tổng tất cả các giá trị nguyên của x thuộc đoạn [-15;15] thỏa mãn bất phương trình f ′ ( x ) > 0 .Tính S ?

Cho hàm số  .Gọi S là tổng tất cả các giá trị nguyên của x thuộc đoạn [-15;15] thỏa mãn bất phương trình .Tính S ?

  1. S = -117

  2. S = 120

  3. S = 119

  4. S = -105

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

f ( x ) = lo g 0 , 9 ​ ( x 2 + 4 x − 5 ) có Tập xác định là x < -5; x > 1 Ta có f ′ ( x ) = ( x 2 + 4 x − 5 ) ln 0 , 9 2 x + 4 ​ nên f ′ ( x ) > 0 ⇔ ( x + 4 x − 5 ) ln 0 , 9 2 x + 4 ​ > 0 ⇔ x < − 5 ; − 2 < x < 1 Mà x ∈ [ − 15 ; 15 ] , x ∈ Z ,và kết hợp điều kiện nên x ∈ { − 15 ; − 14 ; − 13 ; − 12 ; − 11 ; − 10 ; − 9 ; − 8 ; − 7 ; − 6 } Do đó S = -105.

có Tập xác định là x < -5; x > 1
Ta có nên

,và kết hợp điều kiện nên

Do đó S = -105.

2

Câu hỏi tương tự

Một ngôi biệt thự có 10 cây cột nhà hình trụ tròn, tất cả đều có chiều cao bằng 4,2 m. Trong đó, 4 cây cột trước đại sảnh có đường kính bằng 40 cm, 6 cây cột còn lại bên thân nhà có đường kính bằng 26...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG