Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Gọi là số lớn nhất trong các số nguyên thỏa mãn . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số . Gọi  là số lớn nhất trong các số nguyên  thỏa mãn . Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định . Khi đó , ta có . Suy ra là hàm số lẻ Mặt khác , . Do đó hàm số đồng biến trên Ta có . Theo suy ra . Theo ta được . Vì nên . Vậy .

Hàm số xác định .

Khi đó , ta có .

Suy ra  là hàm số lẻ                                        

Mặt khác , .

Do đó hàm số  đồng biến trên                         

Ta có .

Theo  suy ra .

Theo  ta được .

 nên .

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị hàm số của các hàm số như hình trên. Chọn khẳng định đúng .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG