Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 1 x 2 + 2 x + 2 ​ . Gọi A là điểm trên đồ thị có hoành độ là a. Viết pt tiếp tuyến t a của đồ thị hàm số tại điểm A

Cho hàm số . Gọi A là điểm trên đồ thị có hoành độ là a. Viết pt tiếp tuyến ta của đồ thị hàm số tại điểm A

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có tung độ A : y = a + 1 a 2 + 2 a + 2 ​ hệ số góc tiếp tuyến k = ( a + 1 ) 2 a 2 + 2 a ​ . Phương trình tiếp tuyến t a :

Ta có tung độ 

bold y to the power of straight prime equals fraction numerator straight x squared plus 2 straight x over denominator left parenthesis straight x plus 1 right parenthesis squared end fraction not stretchy rightwards double arrow hệ số góc tiếp tuyến . Phương trình tiếp tuyến ta : 

y equals fraction numerator a squared plus 2 a over denominator left parenthesis a plus 1 right parenthesis squared end fraction left parenthesis x minus a right parenthesis plus fraction numerator a squared plus 2 a plus 2 over denominator a plus 1 end fraction not stretchy left right double arrow y equals fraction numerator a squared plus 2 a over denominator left parenthesis a plus 1 right parenthesis squared end fraction x plus fraction numerator a squared plus 4 a plus 2 over denominator left parenthesis a plus 1 right parenthesis squared end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y= x − 1 x + 1 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG