Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm sổ f(x) = x 4 - 2x. số nghiệm của phương trình f’(x) = 2 là:

Cho hàm sổ f(x) = x4 - 2x. số nghiệm của phương trình f’(x) = 2 là:
 

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x + 1 x 2 + m x ​ đồng biến trên ( 3 ; + ∞ ) khì và chỉ khi mnhận giá trị nào trong các giá trị sau?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG