Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f( x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên Đồ thị hàm số y = f( x) cắt đường thẳng y = - 2 tại bao nhiêu điểm?

Cho hàm số f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên

Đồ thị hàm số f(x) cắt đường thẳng -2 tại bao nhiêu điểm?

  1. 0

  2. 2

  3. 1

  4. 4

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Vì - 2 < -1 nên đường thẳng y = -2 nằm dưới đường thẳng y = - 1 . Từ bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số y = f( x) cắt đường thẳng y = - 2 tại 2 điểm phân biệt.

Chọn B.

-2 < -1 nên đường thẳng = -2 nằm dưới đường thẳng -1.

Từ bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số f(x) cắt đường thẳng -2 tại 2 điểm phân biệt.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [ 0 ; 2 ] . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f ( x ) ,trục hoành và hai đường thẳng x = 1 , x = 2. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi qua...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG