Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x), đồ thị của hàm số y=f'(x) là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số g ( x ) = 2 f ( x ) − ( x + 1 ) 2 trên đoạn [ − 3 ; 3 ] bằng

    Cho hàm số f(x), đồ thị của hàm số y=f'(x) là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có g ′ ( x ) = 2 f ′ ( x ) − 2 ( x + 1 ) Dựa vào hình vẽ ta có bảng biến thiên Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số g ( x ) = 2 f ( x ) − ( x + 1 ) 2 trên đoạn [ − 3 ; 3 ] là g ( 1 ) = 2 f ( 1 ) − 4

Ta có )

italic g to the power of prime left parenthesis italic x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow italic f to the power of prime left parenthesis italic x right parenthesis equals italic x plus 1 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic x equals 1 end cell row cell italic x equals plus-or-minus 3 end cell end table. close

Dựa vào hình vẽ ta có bảng biến thiên

Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là 

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và thỏa mãn f ( − 4 ) = 4 . Đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) như hình vẽ bên dưới. Để giá trị lớn nhất của hàm số h ( x ) = f ( x ) − 2 x 2 ​ − x + 3 m trên đoạn [ − ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG