Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) thỏa mãn x f ′ ( x ) . ln x + f ( x ) = 2 x 2 , ∀ x ∈ ( 1 ; + ∞ ) và f ( e ) = e 2 . Tính tích phân I = ∫ e e 2 ​ f ( x ) x ​ d x .

Cho hàm số f(x) thỏa mãn  và . Tính tích phân  .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích S của hình phẳng H giới hạn bởi : Đồ thị hàm số: y = − x ​ , trục hoành và đường thẳng y=2-x.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG