Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) thỏa mãn f'(x) = 2018 x .ln2018-cosx và f(0) = 2. Khẳng định nào đúng?

Cho hàm số f(x) thỏa mãn f'(x) = 2018x.ln2018-cosx và f(0) = 2. Khẳng định nào đúng? 

  1. f(x) = 2018x+ sin x +1

  2. f(x) = 2018x - sin x + 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.f(x) = 2018 x - sin x+ 1 Ta có:

ĐÁP ÁN D. f(x) = 2018x - sin x + 1 

Ta có:

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong một giải cờvua gồm nam và nữ vận động viên. Mỗi vận động viên phải chơi 2 ván với mỗi vận động viên còn lại. Cho biết có 2 vận động viên nữ và cho biết số ván các vận động viên nam chơi với nhau...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG