Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) thỏa mãn f(1) = 3 và x(4-f'(x)) = f(x) -1 với mọi x > 0. Tính f(2).

Cho hàm số f(x) thỏa mãn f(1) = 3 và x(4-f'(x)) = f(x) -1 với mọi x > 0. Tính f(2).

  1. 6

  2. 2

  3. 5

  4. 3

R. Roboteacher168

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: x ( 4 − f ′ ( x )) = f ( x ) − 1 ⇔ f ( x ) + x f ′ ( x ) = 4 x + 1 ⇔ ( x f ( x ) ) ′ = 4 x + 1 ⇒ x f ( x ) = ∫ ( x f ( x ) ) ′ d x = ∫ ( 4 x + 1 ) d x = 2 x 2 + x + C Với x = 1 thì 1 f(1) =3 + C ⇔ 3 = 3 + C ⇔ C = 0 Do đó xf(x) = 2 x 2 + x Vậy 2f(2) = 2. 2 2 + 2 hay f(2) = 5

Ta có: 

Với x = 1 thì 1 f(1) =3 + C 

Do đó xf(x) =

Vậy 2f(2) = 2. hay f(2) = 5

1

Câu hỏi tương tự

Một lon nước soda 8 0 0 F được đưa vào một máy làm lạnh chứa đá tại 3 2 0 F .Nhiệt độ của soda ở phút thứ tược tính theo định luật Newton bởi công thức T ( t ) = 32 + 48. ( 0 , 9 ) t .Phải làm mát sod...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG