Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) = x 1 ​ . Nếu F(x) là một nguyên ahfm của hàm số f(x) và đồ thị hàm số y = F(x) đi qua M(-1;0) thì F(x) là:

Cho hàm số f(x) = . Nếu F(x) là một nguyên ahfm của hàm số f(x) và đồ thị hàm số y = F(x) đi qua M(-1;0) thì F(x) là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. F ( x ) = ln ∣ x ∣

ĐÁP ÁN C.  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất Mcủa hàm số f ( x ) = x − 2 ​ + 4 − x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG