Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f (x) = .. Hàm số có đạo hàm f ' (x) bằng A. B. C. D.

Cho hàm số f (x) = fraction numerator 2 x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction. . Hàm số có đạo hàm f ' (x) bằng

A. 2 over left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared

B. 3 over left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared

C. 1 over left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared

D. fraction numerator negative 1 over denominator left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared end fraction

 

 

  1. 2 over left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared

  2. 3 over left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared

  3. 1 over left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared

  4. fraction numerator negative 1 over denominator left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared end fraction

P. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Cách 1: Ta có y' = =

Đáp án B

Cách 1: Ta có y' =fraction numerator left parenthesis 2 x minus 1 right parenthesis apostrophe space left parenthesis x plus 1 right parenthesis minus left parenthesis 2 x minus 1 right parenthesis left parenthesis x plus 1 right parenthesis over denominator left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared end fraction = fraction numerator 2 left parenthesis x plus 1 right parenthesis minus left parenthesis 2 x minus 1 right parenthesis over denominator left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Giá trị bằng A. B. 0 C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG