Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Cho hàm số f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?


 

  1. (0;2).
     

  2. (-2;0).

  3. (-3;-1).

  4. (2;3).

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên (2;3).

Chọn D.
Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên (2;3). 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số xác định trên liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên: Tập hợp tất các các tham số sao cho phương trình vô nghiệm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG