Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên ( − 1 ; + ∞ ) . Biết đẳng thức 2 f ( x ) + ( x 2 − 1 ) f ′ ( x ) = x 2 + 3 ​ x ( x + 1 ) 2 ​ được thỏa mãn ∀ x ∈ ( − 1 ; + ∞ ) . Tính giá trị f(0)

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên. Biết đẳng thức  được thỏa mãn . Tính giá trị f(0)

  1. Chưa đủ dữ kiện tính f(0)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∀ x ∈ ( − 1 ; + ∞ ) , ta nhân cả hai vế đẳng thức trên cho ( x + 1 ) 2 1 ​ ta được :

, ta nhân cả hai vế đẳng thức trên cho  ta được :

1

Câu hỏi tương tự

Đường thẳng y = ax - b tiếp xúc với đồ thị hàm số y = x 3 + 2 x 2 − x + 2 tại điểm M(1;0) Khi đó ta có

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG