Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

  1. left parenthesis negative infinity semicolon 1 right parenthesis

  2. left parenthesis negative 1 semicolon 2 right parenthesis

  3. left parenthesis 3 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. left parenthesis 1 semicolon 3 right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào BBT ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng

Dựa vào BBT ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng left parenthesis 1 semicolon 3 right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh khi m thay đổi họ parabol (Pm): f ( x ) = 2 x 2 + 2 ( m − 1 ) x + m 2 + 4 m luôn tiếp xúc với một đồ thị cố định

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG