Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x)có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
 

  1. (2; +)

  2. (-1 ;2)

  3. (-1; +)

  4. (-; 2)

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Dựa vào bảng biến thiên: Hàm số nghịch biến trên các khoảng (- ∞ ; -1) và (2; + ∞ )

Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên: Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-; -1) và (2; +)

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của S lên cạnh AB là điểm H thỏa mãn AH=2BH Tính theo a t...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG