Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của f'(x) như sau Hàm số y = f(3 − 2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của f'(x) như sau

Hàm số y = f(3 − 2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

  1. (4; +∞).

  2. (−2; 1).

  3. (2; 4).

  4. (1; 2).

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án B Ta có y'= −2.f(3 − 2x). Hàm số nghịch biến khi Vì hàm số nghịch biến trên (−∞; 1) nên nghịch biến trên (−2; 1).

Chọn đáp án B

Ta có y' = −2.f(3 − 2x).
Hàm số nghịch biến khi

Vì hàm số nghịch biến trên (−∞; 1) nên nghịch biến trên (−2; 1).

2

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c đều khác 0 .Trong hệ trục chuẩn Oxyz:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG