Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) = ax 4 + bx 3 +cx 2 +dx+e có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình f(x) - 2= 0 là:

Cho hàm số f(x) = ax4 + bx3 +cx2 +dx+e có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình f(x) - 2= 0 là: 

  1. 4

  2. 3

  3. 2

  4. 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 4

ĐÁP ÁN A. 4

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức A = 4 tan 2 x ( 1 − tan 2 x ) 2 ​ − 4 sin 2 x cos 2 x 1 ​ không phụ thuộc x và bằng :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG