Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) = asinx + bcosx +1. Để có = 1 thì giá trị của a+b bằng:...

 Cho hàm số f(x) = asinx + bcosx +1. Để có  f apostrophe left parenthesis 0 right parenthesis equals fraction numerator 1 over denominator 2 space end fraction space v à space f open parentheses negative straight pi over 4 close parentheses equals 1 = 1 thì giá trị của a+b bằng:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a x 3 = b x 3 = c z 3 v a ˋ x 1 ​ + y 1 ​ + z 1 ​ = 1 Chứng minh rằng 3 a x 2 + b y 2 + c z 2 ​ = 3 a ​ + 3 b ​ + 3 c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG