Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) = asinx - bcosx+2. Để có f'(0) = và f = 2 thì giá trị của a+b bằng:...

Cho hàm số f(x) = asinx - bcosx+2. Để có f'(0) = 1 half và fopen parentheses straight pi over 2 close parentheses = 2 thì giá trị của a+b bằng:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ có một tiếp tuyến cố định tiếp xúc với cả họ đồ thị ( C m ​ ) : y = x − m ( m + 3 ) x − m 2 − 3 m − 9 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG