Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) = asinx - bcosx+2. Để có f'(0) = và f = 2 thì giá trị của a+b bằng:...

Cho hàm số f(x) = asinx - bcosx+2. Để có f'(0) = 1 half và fopen parentheses straight pi over 2 close parentheses = 2 thì giá trị của a+b bằng:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R có bảng biến thiên như hình vẽ Số nghiệm của phương trình |f[f(x)]|=2 là

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG