Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x)>0 , xác định và có đọa hàm trên đoạn [0;1] và thỏa mãn g(x)=1+2018 ∫ 0 x ​ f(t)dt và g(x)= f 2 (x).Tính ∫ 0 1 ​ g ( x ) ​ d x

Cho hàm số f(x)>0 , xác định và có đọa hàm trên đoạn [0;1] và thỏa mãn g(x)=1+2018 f(t)dt và  g(x)=(x).Tính 

  1. 505

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức ∫ a u ( x ) ​ f ( t ) d t =u'.f(u) g(x)=1+2018 ∫ 0 x ​ f(t)dt ⇒ g'(x)=2018f(x) ⇔ g'(x)=2018 g ( x ) ​ ⇔ g ( x ) ​ g ′ ( x ) ​ =2018 Suy ra ∫ g ( x ) ​ g ′ ( x ) ​ dx= ∫ 2018dx ⇔ 2 g ( x ) ​ =2018+C(*) Từ điều kiện: g(x)=1+2018 ∫ 0 x ​ f(t)dt ⇒ g(0)=1 thay vào (*) ta có C=2 Do đó g ( x ) ​ =1009x+1. Vậy ∫ 0 1 ​ g ( x ) ​ d x = ∫ 0 1 ​ (100x+1)dx= 2 1011 ​

Áp dụng công thức =u'.f(u)

g(x)=1+2018 f(t)dtg'(x)=2018f(x)g'(x)=2018=2018

Suy ra dx=2018dx2=2018+C(*)

Từ điều kiện: g(x)=1+2018f(t)dtg(0)=1 thay vào (*) ta có C=2

Do đó =1009x+1. Vậy =(100x+1)dx=

 

1

Câu hỏi tương tự

Xét đa thức P(x) có bảng xét dấu trên đoạn [-1;2] như sau: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=P(x),trục hoành và các đường thẳn x=-1; x=2. Chọn khẳng định đúng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG