Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Cho hàm số f  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
 

  1. (-2;0).
     

  2. (2;+).

  3. (0;2).

  4. (0;+).

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (- ∞ ;-2) và (0;2).

Chọn C.
Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-;-2) và (0;2).
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2, AD = 2√ 3 và nằm trong mặt phẳng (P). Quay (P) một vòng quanh đường thẳng BD. Khối tròn xoay được tạo thành có thể tích bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG