Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R và f ( 1 ) = 1 , f ( − 1 ) = − 3 1 ​ .Đặt g ( x ) = f 2 ( x ) − 4 f ( x ) .Đồ thị của hàm số y = f ′ ( x ) là đường cong ở hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và . Đặt . Đồ thị của hàm số  là đường cong ở hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho một vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = 0, x = π , biết rằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0≤ x≤ π ) cắt vật thể theo thiết diện là một tam giác đều cạnh 2 sin x ​ . Thể t...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG