Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Chọn phương án đúng trong các phương án sau.

Cho hàm số . Chọn phương án đúng trong các phương án sau.

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm đã cho liên tục trên . Vậy

Hàm đã cho liên tục trên .

Vậy

3

Câu hỏi tương tự

Một chất điểm chuyển động có phương trình chuyển động là , với là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Trong khoảng thời gian g...

19

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG