Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số chọn khẳng định đúng.

Cho hàm số y equals fraction numerator 2 x plus 1 over denominator x plus 1 end fraction chọn khẳng định đúng.

  1. Hàm số đã cho luôn luôn đồng biến trên các khoảng left parenthesis negative infinity semicolon minus 1 right parenthesis space v à space left parenthesis negative 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. Hàm số đã cho luôn luôn nghịch biến trên các khoảng left parenthesis negative infinity semicolon minus 1 right parenthesis space v à space left parenthesis negative 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. Hàm số đã cho luôn luôn đồng biến trên R

  4. Hàm số đã cho luôn luôn đồng biến trên khoảng (-1;1)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 3 1 ​ x 3 − 2 m x 2 + 3 m x + 2 2 ​ ,m là tham số. Giải bất phương trình y ′ < 0 khi m = 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG