Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số chọn kết quả đúng của .

Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 chọn kết quả đúng của Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11.

  1. 0.

  2. √2.

  3. 1/2.

  4. √2/2.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Câu 48. Cho hàm số f ( x ) = ⎩ ⎨ ⎧ ​ x 2 1 + x 2 x 3 ​ khi 0 ≤ x ≤ 1 xsinx khi x < 0 ​ Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG