Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có và . Khi đó bằng

Cho hàm số  có  và . Khi đó  bằng

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có . Mà nên . Vậy .

Ta có

.

 nên .

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

chứng minh:Nếu f, g liên tục trên [ a ; b ] thì ( ∫ a b ​ f ( x ) g ( x ) d x ) 2 ≤ ∫ a b ​ f 2 ( x ) d x ⋅ ∫ a b ​ g 2 ( x ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG