Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) = ∣ x ∣ + ∣ x − 2 ∣ . Câunào sau đây sai?

Cho hàm số . Câu nào sau đây sai?

  1. f(x) có tập xác định là R

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x < 0 ⇒ x < 0 v a ˋ x − 2 < 0 ⇒ y = − x − x + 2 = − 2 x + 2 0 ≤ x ≤ 2 ⇒ x ≥ 0 v a ˋ x − 2 < 0 ⇒ y = x − x + 2 = 2  = 1 x ≥ 2 ⇒ x > 0 v a ˋ x − 2 ≥ 0 ⇒ y = x + x − 2 = 2 x − 2 Chọn C.

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = ∣ x ∣ + 1 . Mệnh đề nào sau đây sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG