Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị ( ), với m là tham số thực. Khi m thay đổi ( ) cắt trục Ox tại ít nhất bao nhiêu điểm ?

Cho hàm số y equals left parenthesis x minus m right parenthesis left parenthesis m squared x squared minus x minus 1 right parenthesis có đồ thị (C subscript m), với m là tham số thực. Khi m thay đổi (C subscript m) cắt trục Ox tại ít nhất bao nhiêu điểm ?

  1. 1 điểm

  2. 2 điểm

  3. 3 điểm

  4. 4 điểm

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta cần xác định phương trình có ít nhất mấy nghiệm Hiển nhiên là một nghiệm, phương trình còn lại có 1 nghiệm khi m = 0 Còn khi m = 0 , phương trình này luôn có nghiệm do ac < 0. Vậy phương trình đầu có ít nhất 2 nghiệm.

Ta cần xác định phương trình  left parenthesis x minus m right parenthesis left parenthesis m squared x squared minus x minus 1 right parenthesis có ít nhất mấy nghiệm

Hiển nhiênx equals m là một nghiệm, phương trình còn lại m x squared minus x minus 1 equals 0 có 1 nghiệm khi m =  0

Còn khi m = 0 , phương trình này luôn có nghiệm do ac <  0. Vậy phương trình đầu có ít nhất 2 nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số Chứng minh rằng ∀ m  = − 1 , các đường ( C m ​ ) tiếp xúc với một đường thẳng cố định. Xác định phương trình của đường thẳng đó.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG