Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị Với giá trị nào của tham số thì đồ thị có tiệm cận đứng?

Cho hàm số  có đồ thị Với giá trị nào của tham số  thì đồ thị  có tiệm cận đứng?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nghiệm của mẫu thức: Để đường thẳng là tiệm cận của thì không là nghiệm của tử thức, nghĩa là: Vậy thỏa yêu cầu bài toán.

Nghiệm của mẫu thức:  

Để đường thẳng  là tiệm cận của  thì  không là nghiệm của tử thức, nghĩa là:

 

Vậy  thỏa yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có mấy điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG