Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 + m x + 2 có đồ thị . Tìm m để đồ thị cắt trục hoành tại một điểm duy nhất.

Cho hàm số có đồ thị open parentheses straight C subscript straight m close parentheses. Tìm m để đồ thị open parentheses straight C subscript straight m close parentheses cắt trục hoành tại một điểm duy nhất.

 1. m>-3
   

 2. m<-3
   

 3. m>3
   

 4. m<3
   

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số giao điểm của đồ thị (Cm) với Ox là số nghiệm của phương trình x 3 + m x + 2 = 0 Với m=0 vô nghiệm nên không có giao điểm Với m≠0 ta có Ta có bảng biến thiên của f(x) như sau: Số nghiệm phương trình (*) là số giao điểm của đồ thị hàm f(x) và đường thẳng y=m. Dựa vào bảng biến thiên ta thấy m&gt;-3 thì phương trình (*) có 1 nghiệm duy nhất.

Số giao điểm của đồ thị (Cm) với Ox là số nghiệm của phương trình
Với m=0 vô nghiệm nên không có giao điểm
Với m≠0 ta có

m equals negative x squared minus 2 over x equals f left parenthesis x right parenthesis semicolon left parenthesis straight asterisk times right parenthesis f to the power of straight apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals negative 2 x plus 2 over x squared equals fraction numerator negative 2 open parentheses x cubed minus 1 close parentheses over denominator x squared end fraction 0 rightwards double arrow x equals 1

Ta có bảng biến thiên của f(x) như sau:

Số nghiệm phương trình (*) là số giao điểm của đồ thị hàm f(x) và đường thẳng y=m.
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy m>-3 thì phương trình (*) có 1 nghiệm duy nhất.
 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 2 x 4 − 4 x 2 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG