Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị nào trong bốn đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số ?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ.

Đồ thị nào trong bốn đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số  ?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị có được bằng cách: - Lấy đối xứng phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành qua trục hoành. - Bỏ phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành.

Đồ thị  có được bằng cách:

- Lấy đối xứng phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành qua trục hoành.

- Bỏ phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị . Với giá trị nào của tham số thì đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang của đồ thị cùng với hai trục tọa độ tạo thành hình chữ nhật có diện tích bằng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG