Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d ( a , b , c , d ∈ R ) có đồ thị như hình vẽ sau. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn [ − 2020 ; 2020 ] của tham số m để phương trình 2 f ( ∣ x ∣ ) − m = 0 có đúng 2 nghiệm thực phân biệt?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau.

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn  của tham số m để phương trình có đúng 2 nghiệm thực phân biệt?

  1. 2020

  2. 2022

  3. 2021

  4. 2019

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Xét hàm số t = f ( ∣ x ∣ ) có đồ thị được suy ra từ đồ thị y = f ( x ) đã cho như sau Từ đó suy ra pt (1) có đúng hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi Kết hợp với điều kiện [ − 2020 ; 2020 ] suy ra [ m = 6 − 2016 ≤ m < − 2 ​ suy ra có 2019 giá trị m nguyên.

Chọn D

Xét hàm số  có đồ thị được suy ra từ đồ thị đã cho như sau

Từ đó suy ra pt (1) có đúng hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

Kết hợp với điều kiện  suy ra suy ra có 2019 giá trị m nguyên.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

18

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG