Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = a x 4 + b x 2 + c có đồ thị như hình vẽ Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 

  1. a<0, b>0, c>0

  2. a>0, b<0, c>0

  3. a>0, b>0, c<0

  4. a>0, b>0, c>0

R. Roboteacher21

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có 2 cực tiểu và 1 cực đại ⇔ a &gt; 0 , b &lt; 0

Hàm số có 2 cực tiểu và 1 cực đại 

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG