Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta thấy nhìn từ trái sang phải, đồ thị hàm số đang đi xuống nên suy ra . Đồ thị hàm số cắt trục tung tại 1 điểm nằm phía trên gốc tọa độ O nên suy ra .

Ta thấy nhìn từ trái sang phải, đồ thị hàm số đang đi xuống nên suy ra .

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại 1 điểm nằm phía trên gốc tọa độ O nên suy ra .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số xác định trên liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên: Tập hợp tất các các tham số sao cho phương trình vô nghiệm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG