Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị, nhìn từ trái sang phải đồ thị hướng đi lên suy ra . Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm nằm phía trên gốc tọa độ O suy ra . Ta có Ta thấy mà . mà .

Dựa vào đồ thị, nhìn từ trái sang phải đồ thị hướng đi lên suy ra .

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm nằm phía trên gốc tọa độ O suy ra .

Ta có

Ta thấy  mà .

 mà .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị . Với giá trị nào của tham số thì đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang của đồ thị cùng với hai trục tọa độ tạo thành hình chữ nhật có diện tích bằng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG