Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ Mệnh đề nào sau đây sai ?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ

Mệnh đề nào sau đây sai?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ đồ thị [ − 2 ; 2 ] ma x ​ f ( x ) = f ( 2 ) = f ( − 2 ) = 2 [ − 2 ; 2 ] min ​ f ( x ) = f ( 1 ) = f ( − 1 ) = − 2 Đáp án SAI nên chọn D

Từ đồ thị

Đáp án SAI nên chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Một cái ao hình , ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn có bán kính . Người ta muốn bắt một cây cầu từ bờ của ao đến vườn. Độ dài gần đúng nhỏ nhất của cây cầu là bao nhiêu? Biết: Hai bờ và nằm trên ha...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG