Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ:

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để vẽ đồ thị hàm số ta thực hiện các bước: - Bỏ phần đồ thị ứng với . - Lấy đối xứng phần đồ thị ứng với qua trục tung. Dựa vào các vẽ trên, ta thấy hàm số có 3 điểm cực trị.

Để vẽ đồ thị hàm số  ta thực hiện các bước:

- Bỏ phần đồ thị ứng với .

- Lấy đối xứng phần đồ thị ứng với  qua trục tung.

Dựa vào các vẽ trên, ta thấy hàm số  có 3 điểm cực trị.

18

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng xác định của nó là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG