Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Dựa vào hình vẽ, ta thấy đồ thị hàm số y = f ( x ) đi lên từ trái sang phải trên khoảng ( − 1 ; 0 ) . Suy ra hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng ( − 1 ; 0 ) .

Chọn D

Dựa vào hình vẽ, ta thấy đồ thị hàm số  đi lên từ trái sang phải trên khoảng 

Suy ra hàm số  đồng biến trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Số điểm cực trị có thể có của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG