Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có mấy điểm cực trị ?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ:

Hàm số  có mấy điểm cực trị ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để vẽ đồ thị hàm số , ta thực hiện các bước: - Lấy đối xứng phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành qua trục hoành. - Bỏ phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành. Khi đó, ta có đồ thị có 3 điểm cực trị.

Để vẽ đồ thị hàm số , ta thực hiện các bước:

- Lấy đối xứng phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành qua trục hoành.

- Bỏ phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành.

Khi đó, ta có đồ thị  có 3 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG