Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số đạt cực tiểu tại điểm:

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ:

Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại .

Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số  đạt cực tiểu tại .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số để đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG